Huisregels

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.
Wij vragen u:

 • Uw afspraakkaartje en een grote handdoek elke behandeling mee te nemen.
 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
 • Afmeldingen graag tenminste 24 uur voor de afspraak door geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Als u niet of te laat afmeldt en wij kunnen geen ander patiënten inplannen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Als we er niet zijn, spreek dan alstublieft de voicemail in. Wij bellen terug.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • In de gehele praktijk niet te roken.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Te overleggen met uw behandelend fysiotherapeut, als u tussentijds naar de arts wil gaan. De therapeut kan u zo nodig een brief met relevante informatie meegeven.
 • Eventuele klachten aan ons te melden. U bewijst ons daarmee een dienst. Met die informatie kunnen we onze kwaliteit nog beter waarborgen. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

Wat staat u te wachten ?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en de therapie zo nodig aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. Ook bent u de enige die buiten uw fysiotherapeut inzage heeft in uw patiëntendossier.
  Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.